Stand van zaken november 2019

Het werd hoog tijd voor een update over Sectorpark. Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat het plaatsen van een geluidscherm langs het spoor noodzakelijk is voor de ontwikkeling van woningen en lang gaat duren. We hebben de verkoop uitgesteld. Inmiddels houden we rekening met een periode van drie tot vijf jaar voordat deze geluidsbeperkende maatregel gebouwd is.

 

Het terrein is al een tijd afgezet met hekken en dat blijft voorlopig zo. Dit komt doordat in de bodem niet alleen asbest, maar ook Pfos is aangetroffen. Dit is een stof die wordt gebruikt bij blusmiddelen. Er is sprake van concentraties die als gevaarlijk zijn aangemerkt voor de volksgezondheid. Er is de laatste tijd landelijk veel nieuws over deze stof en de rijksoverheid studeert op een oplossing. Op dit moment is het namelijk niet mogelijk deze vervuilde grond te laten afgraven en afvoeren door een reguliere afvalverwerker.  

 

Eerst moet er een oplossing zijn voor de bodemvervuiling en meer duidelijkheid komen over het moment waarop ProRail een geluidscherm kan plaatsen. Daarna neemt de gemeente een besluit over de voortgang van het project. Het gaat zeker een jaar en mogelijk langer duren voordat dit project weer op de markt komt.

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.