Bestemmingsplan

Inmiddels heeft het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Eventuele zienswijzen en aanvullende onderzoeken worden op korte termijn afgerond. Naar verwachting zal het ontwerp bestemmingsplan in het 4e kwartaal 2018 vastgesteld worden in de gemeenteraad. Voor het bestemmingsplan verwijzen we je graag naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.